progeo

hizmetler

Tüm paydaşlar için faydaları en üst düzeye çıkararak güvenli, yenilikçi ve uygun maliyetli sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz.

Üstlendiğimiz tüm projelerin yaşam döngüsü boyunca, müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Geoteknik Tasarım

“Yapı ağırlıklarını zemine aktaran yapı unsurları" genellemesi ile tanımlayabileceğimiz temellerin seçim ve şekillendirilmesinde temel zemin ve emniyeti, çok önemli bir yere sahiptir.

Proje ve Planlama

Geoteknik mühendisliği, inşaa edilen her yapının temelini oluşturmaktadır. Projelerin başlangıç aşamasından sonra gelen planlama sürecinde yatırım, fayda- zarar analizi, maliyet hesaplamaları...

devamı

devamı

Barajlar ve Tüneller

Baraj mühendisliği, suyun müthiş kuvvetinin ve potansiyel enerjisinin iyi değerlendirilmesini ve kontrolünü gerektirir. Barajlar ve ilgili yapılar, su ihtiyacının karşılanması, hidroelektrik...

Deprem Mühendisliği

Deprem mühendisliğinin temel amacı, yaşamı ve mülkiyeti korumak için sismik dalgalanmalara dayanabilen yapıların en üst düzeyde inşa edilmesini sağlamaktır.

Danışmanlık & Kalite

Tüm hizmetlerimizi kapsayan danışmanlık hizmetimiz, yapıların proje ve inşa sürecinde bilimsel yöntemlere bağlı kalınmasını sağlayarak, tasarımın maksimum düzeyde hayata geçmesini sağlayan...

T. Mevzuata Dayalı Çalışma

Amacımız; iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri ve çalışma şartları ile ilgili konularda mevzutlara uygunluğunu sağlamaktır.

İş Güvenliği

İş güvenliği; kanun, yönetmelik ve tebliğler ile personelin korunmasına yönelik analiz ve çalışmalar bütünüdür. Çalışanların iş kazalarına maruz kalmalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını...

devamı

Geoteknik çözümler üretiyoruz...

Fore kazık, kesişen fore kazık, diyafram duvar, destekli iksa yapıları, zemin iyileştirmeleri, kazıklı temel sistemleri, iyileştirilmiş zemin çözümleri, taş kolon, derin karıştırma sistemlerinin tasarımı uzmanlık alanlarımızdır.

 

Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda bina, otoyol, demiryolu, tünel-metro, aç-kapa yapılar, derin kazı, viyadük, köprü ve sulama kanalı projelerinin geoteknik çözümlerinde yer alarak uzmanlığımızı geliştirme fırsatı elde ettik. Bu mühendislik yapılarının inşa aşamalarında da önemli danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Yazılım ve Teknolojilerimiz

SOIL INSTRUMENTS

İnklinometre Cihazları

NOVATEST

Kolon Bütünlük Testi Cihazları

Tüm paydaşlar için faydaları en üst düzeye çıkararak güvenli, yenilikçi ve uygun maliyetli sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz.

ANA SAYFA

KURUMSAL

HİZMETLER

AR-GE

PROJELER

REFERANSLAR

İLETİŞİM

Progeo Proje Mühendislik Müşavirlik

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Gölgeli Sokak No: 17/4 G.O.P 06700

ÇANKAYA / ANKARA– TÜRKİYE

+90 (312) 446 50 00

 

info@progeo.com.tr